close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود سهام

با سلام
احترامآ به اطلاع میرساند سود دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین با نرخ ٢١/٦٩ درصد در مورخه ٩١/٧/٢٤ پرداخت گردید .