close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

به اطلاع کلیه دارندگان واحدهای صندوق سرمایه گزاری کارآفرین میرساند ،حداکثر سرمایه اسمی این صندوق از ٣٠٠٠ میلیارد ریال به ٤٠٠٠ میلیارد ریال از تاریخ ١٣٩١/٠١/٠١ افزایش میابد.