بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/22
کل خالص ارزش دارائی ها 9,098,600,548,035 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,016,536 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 999,679 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,017,791 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,950,599

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/24

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي علي بيگي، محمدباقر كريمي آخورمه، عصمت طاهري طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

نمودار‌ها