بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/27
کل خالص ارزش دارائی ها 9,760,822,830,177 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,002,169 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,006,720 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,397 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,739,693

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/24

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي علي بيگي، محمدباقر كريمي آخورمه، عصمت طاهري طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

نمودار‌ها